: Jo vairāk es redzu citas valstis, jo vairāk mīlu savējo.

phone-icon(+371) 65424199, (+371) 26815359

LR pilsoņiem vīza uz Krieviju ir nepieciešama. Visiem LR nepilsoņiem vīza uz Krieviju nav nepieciešama, apdrošināšanas polise gan ir nepieciešama.

Atrodoties Krievijā vairāk kā 7 darba dienas, ir nepieciešams reģistrēties. Reģistrēties var viesnīcā, ja uzturas privātā sektorā, tad pasta nodaļā vai vietējā FMD.         

Vīzu veidi

Ieceļošanas reizes

Tūristiskā līdz 30 dienām

vienkārtējā

Tranzīta

vienkārtēja, divkārtēja

Darījuma (komercvīza) līdz 3 mēnešiem

vienkārtēja, divkārtēja

Darījuma (komercvīza) uz 1 gadu daudzkārtēja

Noformēšanas laiks: 9-10 darba dienas standarta vai 3-,4 darba dienas steidzamās vīzas.

Nepilsoņiem darījuma(komercvīzas) tiek noformētas ~ 5 nedēļu laikā. Ja nepieciešams ātrāk, sazinieties ar mūsu konsultantiem.

Jebkuras vīzas noformēšanai nepieciešams:

  1. PASE (derīguma termiņš vismaz 6 mēneši pēc vīzas beigu datuma, vismaz 2 brīvas lappuses vīzas ielīmēšanai);
  2. FOTOGRĀFIJA (krāsaina fotogrāfija 3.5x4.5 cm ar skaidru sejas attēlu pretskatā uz balta fona, bez brillēm ar tonētiem stikliem un bez galvassegas, (izņemot tos pilsoņus, kuri to nacionālās vai reliģiskās piederības dēļ ar galvassegu attēloti pases fotogrāfijā), apģērbs nedrīkst būt balts vai ļoti blāvs;
  3. apdrošināšanas polise (var tikt noformēta uz vietas);
  4. Informācija par klientu saskaņā ar anketu (uz vietas).

Papildus nepieciešams-

Tūristiskai vīzai:

  • Uzturēšanās vietas adrese Krievijā.
  • Ja vīzu noformē bērnam, tad dzimšanas apliecības kopija un vecāka, kas iesniedz dokumentus, pases kopija.

Tranzīta vīzai:

  • Vīza ieceļošanas valstī un biļetes.

Darījuma vīzai:

  • Darbavietas pilns nosaukums, adrese.

Pēc nepieciešamības Konsulārā nodaļa var pieprasīt papilddokumentus. Ka arī konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu. Konsula nodevas, valūtas kursu izmaiņu dēļ, vīzas cenas var mainīties. Firma nav atbildīga par imigrācijas un konsulāra dienestu darbinieku lēmumiem, par klienta sniegto datu patiesumu kā arī par klientu pieprasītām izmaiņām (vīzas noformēšanā un periodu maiņā) pēc dokumentu iesniegšanas vēstniecībā un atteikuma gadījumā nauda netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.

Jautājumu gadījumā pēc papildinformācijas vērsties aģentūrā.

Par Latvijas nepilsoņu ieceļošanu KF un izceļošanu sīkāk